Podmínky užívání

Úvod

Vítejte na našich stránkách mudrjaniczkova.cz, které jsou poskytovány Adélou Křížovou, jejíž sídlo je na adrese Janská 12, 602 00 Brno, Česká republika. Jedná se o webové stránky zaměřené na poskytování informací o praktickém lékařství a péči o zdraví. Cílem těchto podmínek užívání je upravit vztahy mezi provozovatelem těchto stránek a jejich uživateli. Tento dokument popisuje pravidla a podmínky, za kterých můžete tyto stránky využívat. V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků, neváhejte kontaktovat správce stránek na emailu [email protected].

Definice a výklad pojmů

Tento dokument a podmínky užívání uvedené na této webové stránce se vztahují na všechny uživatele a návštěvníky. 'Uživatel' nebo 'návštěvník' značí kdokoliv, kdo navštíví webové stránky mudrjaniczkova.cz. 'Obsah stránek' zahrnuje veškeré texty, obrázky, design, software, videa, dokumenty, a další informační materiály, které jsou součástí webu. 'Práva duševního vlastnictví' se vztahují na autorská práva, patenty, ochranné známky, designová práva a další práva související s obsahem webových stránek.

Podmínky přístupu a užívání stránek

Stránky mudrjaniczkova.cz poskytují informace a služby v oblasti zdravotnictví zdarma nebo za poplatek. Access to and use of this website is conditional upon your acceptance of these terms of service. Uživatel souhlasí s tím, že bude tyto stránky užívat pouze pro legální účely a způsobem, který nenarušuje práva nebo omezuje či brání užívání a využívání stránek třetími osobami. Uživatel nesmí užívat obsah stránek k neoprávněnému kopírování, reprodukci, přeprodeji či jakémukoliv dalšímu využití pro jakýkoliv účel, aniž by měl výslovné písemné souhlasy od provozovatele.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. We are committed to protecting the privacy of our users. Veškeré osobní údaje získané prostřednictvím webu mudrjaniczkova.cz budou zacházet v souladu s platným zákonem o ochraně osobních údajů a zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na našich stránkách. Uživatelé souhlasí s tím, že mohou být jejich osobní údaje uchovány a zpracovávány provozovatelem webu za účelem zlepšení služeb, komunikace a přizpůsobení nabízeného obsahu potřebám a zájmům uživatelů.

Změny podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky užívání. It is your responsibility to check periodically for any changes and your continued use of the website will signify your acceptance of any adjustment to these terms. If you do not agree with the changes, you should stop using this website. V případě významných změn se můžeme rozhodnout informovat uživatele prostřednictvím emailu nebo zveřejněním na hlavní stránce webu.

  • Adéla Křížová

    Jsem praktická lékařka s hlubokým zájmem o celostní přístup k zdraví. Ve svém volném čase ráda píšu články a blogy, ve kterých sdílím tipy a rady pro udržení dobrého zdraví. Mé hlavní zaměření je na prevenci a podporu zdravého životního stylu ve všech jeho aspektech.

    Všechny příspěvky:

Napsat komentář