Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky se zavazují k ochraně a respektování vašeho soukromí. Tento dokument popisuje, jaké osobní údaje shromažďujeme od našich uživatelů, jak tyto údaje používáme a jak je chráníme. Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje a používat je pouze v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a soukromí. Shromažďujeme různé druhy informací, které mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a zdravotní informace, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb. Tyto informace shromažďujeme jenom s vaším svolením a informace jsou používány pro specifikované, explicitní a legitimní účely.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte různá práva, která vám umožňují kontrolovat váš soukromý život a ochranu vašich údajů. Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, opravu nepřesných údajů, vymazání údajů v určitých situacích, omezení zpracování údajů, námitky proti zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Tyto požadavky můžete kdykoliv uplatnit a my se zavazujeme je řešit v co nejkratší možné době a v souladu s aplikovanou legislativou. Pro uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na adrese: [email protected].

Zpracování a uchování údajů

Pracujeme s osobními údaji v souladu s principy zpracování založenými na zákoně. To zahrnuje zajištění, že údaje jsou zpracovány zákonně, transparentně a spravedlivě, shromažďovány pro konkrétní, výslovné a legitimní účely, jsou adekvátní, relevantní a omezené na to, co je nezbytně nutné vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány. Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je nutné pro účely, pro které byly shromažďovány, nebo pro dodržení právních požadavků. Po splnění těchto účelů budou vaše údaje bezpečně eliminovány.

Bezpečnostní opatření

Náš web používá různé bezpečnostní opatření, aby chránil vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, změnou, odhalením nebo zničením. Implementovali jsme fyzické, technické a administrativní opatření, které jsou navržená tak, aby zajistila bezpečnost informací. Přestože se snažíme o maximální možnou ochranu vašich osobních údajů, není možné zaručit absolutní bezpečnost při přenosu údajů přes internet. Proto je důležité, aby jste sami také přijali vhodná opatření pro ochranu vašich údajů.

Kontaktní informace

Pro další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů nebo pokud máte nějaké dotazy, neváhejte kontaktovat vlastníka webu, Adélou Křížovou na adrese Janská 12, 602 00 Brno, Czech Republic, nebo prostřednictvím emailu [email protected].

  • Adéla Křížová

    Jsem praktická lékařka s hlubokým zájmem o celostní přístup k zdraví. Ve svém volném čase ráda píšu články a blogy, ve kterých sdílím tipy a rady pro udržení dobrého zdraví. Mé hlavní zaměření je na prevenci a podporu zdravého životního stylu ve všech jeho aspektech.

    Všechny příspěvky:

Napsat komentář